مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

فصل نو می آید

فصل نو می آید

و من انگار کمی کهنه ترم

کهنه از دیدن سال های نو

کهنه دیدن سال ها دوری تو

دوری تو شده امروز برایم حسرت

که تو هستی عشقم

و چرا من دورم؟

چون تو لیلی هستی

و من انگار هنوزم

مجنون نشدم...آرش

۸ ۴

دختر چادر نشین عکس ها...

زیبایی

۳ ۴

فردا

زمانش فرا رسید

فردا دیگر خوب میشوم

فردا دیگر لبخند میزنم و گرم سلام میکنم

فردا عاشق میشوم

فردا شروع میکنم

فردا سخت زندگی میکنم

فردا...

فکر کنم دیگر برای فردایم کافی باشد

آری فردا

اما گناه امروز چیست؟

او نیز فردای دیروزم بود...آرش
۲ ۲

مدرسه زیبایی

غربت لحظه مرا گریانده

و در این لحظه چقدر فهمیدم

که مسافر هستم

که مسافر بودم

سفرم رو به کجاست؟

قربت لحظه مرا گریانده

و در این لحظه چقدر فهمیدم

همه این گل ها

همه زیبایی ها 

همه این دنیا

همه اش مدرسه زیبایی ست

پس بیا زیبا شو

که سفر رو به خدا ست...آرش

۳ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان