مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

شروع عاشقی

سلام

ای عشق من

امروز که آسمان زندگیم

فقط ترانه تو را دارد 

و فقط گرمی آغوش تو را حس میکنم

آماده نبردی جانانه هستم

برای تو بودن 

تو شدن

و تو رسیدن

...


۶ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان