مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

مدرسه زیبایی

غربت لحظه مرا گریانده

و در این لحظه چقدر فهمیدم

که مسافر هستم

که مسافر بودم

سفرم رو به کجاست؟

قربت لحظه مرا گریانده

و در این لحظه چقدر فهمیدم

همه این گل ها

همه زیبایی ها 

همه این دنیا

همه اش مدرسه زیبایی ست

پس بیا زیبا شو

که سفر رو به خدا ست...آرش

۳ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان