مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

و آنچه بجا مانده بهای دل است

آنچه شنیدید زخود یا زغیر


وآنچه بکردند زشر و زخیر


بود کم ار مدت آن یا مدید


عارضه ای بود که شد ناپدید


و آنچه بجا مانده بهای دل است


کان همه افسانه بی حاصل است....نیما یوشیج

۶ ۲

عشق

عشق را امروز معنا کرد او
عشق را امروز رسوا کرد او
خسته کرد عشق مرا
گفت عاشق نیستی
گفت انگار هنوز هشیاری
خسته کرد عشق مرا
گفت عاشق نیستی
گفت انگار هنوز می خوابی...آرش
۴ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان