مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

دوست داشتن

سلام احساس دوست داشتن

دلم برایت تنگ شده بود

انگار خوابیده بودم 

چه خواب سختی بود

خوابی که تو نبودی

به کدام دلیل امروز مهمان منی؟

نکند عاشق شدی؟

...آرش

۲ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان