مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

برای تو شدم

گُویی امروز دلم

نَفَس گَرم تو را حس کرده

آخر امروز برای تو گلم

جنگیدم

آخر امروز دلم کینه نداشت

عاشق بود

گویی امروز دلم زانو زد

برق چشمان تو را دید و تنم آتش زد

گویی امروز خودی تازه شدم

آری امروز برای تو شدم
...آرش۲ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان