مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

قایم باشک

کجایی عشق

صدای مرا میشوی

بازی دیگر تمام شد

تو بردی 

یبا دلم برایت تنگ شده

.................................

ای عشق

آن روز که تو را در قایم باشک روزگار گم کردم

مثال قایقی شدم

بی بادبان

سرگردان بر موج بی تو بودن...آرش

۱ ۴

مرده ام

 

مرده ام 

آری من مرده ام

در این ثانیه های بی تو

در این قاب عکس خالی و خیالی

مرده ام و سرگردان سراب تو

زمانی تو را دوست داشتم

حتی برای تو میمردم

حالا چه شده که بی تو مرده ام....آرش

۳ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان