مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

عاشق تر

ای رقص باد های سرد
بر شاخه های خشک باغ
در قلب دارم یک بهار
در سرد تو گرمم هنوز
ای رقص باد های سرد
امروز عاشق تر شدم
چون گرم او با سردیت 
انگار زیبا میشود........آرش


۴ ۲

خدا


عشق باید مثل تو باشد

یا من هو من حبل الورید...

آری خدای من

از رگ گردن نزدیکتر...مهاجر  

۶ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان