مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

شاید

 

شیرینی لبخند تو 

کمبود امروزم شده

ای مهربان آغوش تو

گرمای امیدم شده

زندان امروز دلم

بشکن قفس های هوا

شاید کمی از عشق تو

درمان کند درد دلم...آرش

۱ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان