مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

دختر چادر نشین عکس ها...

زیبایی

۳ ۴
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان