مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

خدا


عشق باید مثل تو باشد

یا من هو من حبل الورید...

آری خدای من

از رگ گردن نزدیکتر...مهاجر  

۶ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان