مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

الماس

قلب آدم الماسی است که روح دارد و حرکت میکند

این الماس گاهی راهش را گم میکند و با کار های اشتباه کدر میشود

در اولین اشتباه خیلی ناراحت است

چون دیگر مثل قبل نمی درخشد و فکر میکند پاک نیست...

اما چون راهش را گم کرده روز به روز کدر تر و کدر تر میشود

آنقدر که روزی متوجه میشود نگاه دیگران به او فرق کرده

به خود شک میکند و میگوید؛

مگر من الماس نیستم؟

آری او دیگر آن الماس دوست داشتی نیست

بلکه آنقدر کدر شده که مثل ذغال با او رفتار میکنن

ای کاش این را بفهمد 

و آنقدر گریه کند تا سیاهی ها بروند 

و دوباره بدرخشد...آرش

۳ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان