مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

مادر

مادر

ای که هر لحظه مرا می خوانی

بغلم میکنی و میبوسی

کاش من مثل تو عاشق بودم

کاش من مثل تو مادر بودم...آرش

۶ ۳
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان