مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

فردا

زمانش فرا رسید

فردا دیگر خوب میشوم

فردا دیگر لبخند میزنم و گرم سلام میکنم

فردا عاشق میشوم

فردا شروع میکنم

فردا سخت زندگی میکنم

فردا...

فکر کنم دیگر برای فردایم کافی باشد

آری فردا

اما گناه امروز چیست؟

او نیز فردای دیروزم بود...آرش
۲ ۲
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان