مهاجر تنها

عاشق شو عشقت را بشناس و برای رسیدن به او بجنگ

من

من

من میان من ها خیلی منم

خوش بحال من که بیمار تو ام...آرش😊

۲ ۳

آزاد

دوریت زنجیر شد
آرام من آزاد کن
بغض ها در این گلو
آرام من آزاد کن
سخت باشد عاشقی
من کودک نو پای عشق
پای مجنونم بده
فرهاد من آزاد کن...آرش
۱ ۵
به نام خدا
سلام
با امید و توکل به خدای مهربان
میجنگم برای رسیدن به تو....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان